דמוקרטיה באמת

לקריאת הנוסח המלא ולחתימה אלקטרונית:

* איסוף החתימות מתבצע ביוזמת חברי וחברות ועידה נבחרים.

** החתימה האלקטרונית מתבצעת באמצעות חברת Powerdoc.